.

De onderneming is gestaakt wegens tijdgebrek.

Door het werk voor multinationals is de onderneming niet langer in staat de klanten op een verantwoorde manier van dienst te zijn.
Botöxhead